De keuze tussen bewindvoering of een volmacht

 Het kan gebeuren dat een familielid niet meer in staat is om (tijdelijk) de eigen financiële zaken te beheren.  Een voorbeeld is wanneer uw
familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis vanwege dementie.  In deze situaties wordt dit geregeld via een volmacht of bewindvoering. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen volmacht of bewindvoering.

Bij een volmacht wijst u zelf iemand aan die u vertegenwoordigt  wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen,  Een volmacht heeft de volgende voordelen:

  • het is laagdrempelig, u kunt zelf iemand aanwijzen die voor u gaat optreden
  • geen beschikking  nodig van de kantonrechter

Nadelen van een volmacht kunnen zijn:

  • Geen toezicht op het optreden van de persoon die de volmacht uitoefent;
  • bij opname in een verpleeghuis geeft een volmacht geen garantie voor een goede vertegenwoordiging.

Een volmacht wordt afgegeven door de notaris. Een andere mogelijkheid is het aanstellen van een bewindvoerder.
Bij bewindvoering of beschermingbewind is er een vertegenwoordiger (bewindvoerder) die de financiële zaken en het vermogen beheert. Aanleiding voor het instellen van een beschermingsbewind kan zijn:

  • wanneer u of uw familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis;
  • wanneer u of uw familielid niet meer een gelijkende handtekening kan plaatsen;
  • wanneer u of uw familielid een erfenis heeft gekregen;

Bovenstaande gebeurtenissen kunnen niet uitgevoerd worden met een volmacht.  Hiervoor is dus een altijd onderbewindstelling of bewindvoering noodzakelijk.  Een bewindvoering gaat dus verder dan een volmacht.
Bewindvoering aanvragen gaat via de kantonrechter.  De bewindvoerder staat onder toezicht van de kantonrechter en dient elk jaar een periodieke rekening en verantwoording in te dienen bij de kantonrechtbank.

Iedereen kan optreden als bewindvoerder. Dit kunnen familieleden of vrienden zijn of een professionele  bureau voor bewindvoering. Als u kiest voor een professionele bewindvoerder, kies dan voor een bureau dat is aangesloten bij de Branche Vereniging voor professionele bewindvoerders. Woont
u in Nijmegen of Arnhem dan is de Money Managers een prima keuze.