Bewindvoering aanvragen in Arnhem

De meeste jongeren hebben geen flauw benul wat bewindvoering inhoudt, maar als ze ouder worden dan is de kans groot dat ook zij er mee te maken krijgen. Wanneer een van de ouders wordt opgenomen in een verpleeghuis als gevolg van dementie of een andere ziekte zal het financieel beheer van de betrokkene geregeld moeten worden. In dit soort situaties wordt bij de kantonrechter een aanvraag gedaan voor bewindvoering. 

Werd voorheen bewindvoering gedaan door een familielid tegenwoordig schakelt men hiervoor steeds vaker een professionele bewindvoerder in.  De familie kan gewoon familie blijven en de bewindvoering overlaten aan een goed opgeleide professional.  Jaarlijks moet de professionele bewindvoerder zijn kennis op peil houden door het volgen van allerlei cursussen op sociaal en juridisch gebied. Dit is nodig want de regelgeving rond bewindvoering is ingewikkeld en voortdurend in ontwikkeling.

De bewindvoerder moet het financieel beheer van de betrokkene overnemen. Dit houdt ondermeer in, het doen van belastingaangifte, het aanvragen van zorgtoeslagen. Hij dient de financiële belangen van de betrokkene zo goed mogelijk te behartigen. De rechter die de bewindvoerder heeft aangesteld is tevens verantwoordelijk dat de beiwndvoering voor de betrokkene goed wordt uitgevoerd. Daarom heeft de rechter ook de taak  om de bewindvoerder te controleren. Hiervoor moet de bewindvoerder elk jaar een rapport opmaken, met een gedetailleerde beschrijving van de financiële positie van de betrokkene.

Indien u te maken krijgt met bewindvoering en u heeft een bewindvoerder nodig, dan is het belangrijk dat u kiest voor een goede bonafide bewindvoerder. Er is in voorgaande jaren in een aantal gevallen behoorlijk mis gegaan met bewindvoering. Een manier om het kaf van het koren te scheiden is te kijken of de bewindvoerder is aangesloten bij een branchevereniging Professionele bewindvoerders en inkomenbeheerders (BPBI) en beschikt over de juiste kwalificaties. Ook staan de bewindvoerders van de BPBI onder een strenge toezicht en wordt de kwalitieit van de dienstverlening die de bewindvoerder levert voortdurend streng gecontroleerd.  U kunt hiervoor de website van de branchevereniging raadplegen. Als u een bewindvoerder in Arnhem of Ede nodig heeft dan vindt u die onder het kopje bewindvoerders in Gelderland.  Een aanvraag voor bewindvoering verloopt altijd via het kantongerecht in het arrondissement waar de betrokkene woont.

Als u een geschikte bewindvoerder heeft gevonden die is aangesloten bij de branchevereniging dan kunt u samen met de aspirant bewindvoerder de aanvraag voor bewindvoering bij de rechtbank indienen.  Ook kan de bewindvoerder u adviseren op de mogelijke consequenties van bewindvoering voor u en voor de betrokkene.  De bewindvoerder beschikt over de gewenste deskundigheid omdat hij / zij dagelijks met dit bijltje hakt.